Městské muzeum Zlaté Hory

Městské muzeum ve Zlatých Horách sídlí v bývalé budově pošty, která byla vybudována v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů. V minulosti se jednalo o jednu ze zastávek na poštovní cestě do Polska, kde bylo možné i přenocovat. Kromě dalších významných osobností zde nocoval i císař Josef II. 

V současné době si v muzeu můžete prohlédnout hned několik expozic, které dokumentují historii Zlatých Hor. Největší zastoupení má hornictví, a proto zde uvidíte přes 300 let staré důlní artefakty (například torzo důlního vozíku, hornické necky, římské žebříky a hornické sekery). V 1. patře muzea je umístěn model středověké štoly se zvukovými efekty, ve sklepení poté najdete expozici věnovanou novodobému hornictví. 

Obdivovat můžete také bohatou sbírku minerálů ze zlatohorského rudního revíru s ukázkou makroskopického zlata. Nechybí ani výstava věnovaná zlatohorskému lázeňství, vzniku poutního místa Maria Hilf či rozhledny na Biskupské kupě. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na expozici o místních čarodějnických procesech.